poniedziałek, 17 czerwca 2024 r.  

Firmy Kurierskie, poczta, logistyka, magazyny
Ochrona, Straż Przemysłowa, Straż Sądowa, WięziennictwoHotele, firmy sprzątające
Wojsko, Straż GranicznaTransport, firmy przewozowe
Oczyszczanie miastaSerwis, dozór techniczny
Zasada działania
1. Wstęp

Zasada działania Systemu Kontroli BOX_ID jest w miarę prosta. Cały System składa się z czytnika lub zestawu czytników, oprogramowania zainstalowanego na komputerze klasy PC z systemem operacyjnym Windows oraz zestawu identyfikatorów użytkowników, tras i punktów kontrolnych. Najbardziej pracochłonną czynnością jest stworzenie struktury użytkowników, tras i punktów kontrolnych. Polega ona na wpisaniu do programu komputerowego wszystkich danych pozwalających na bezbłędną identyfikację użytkowników, tras i punktów kontrolnych podczas codziennej pracy z Systemem. Struktura ta jest niejako wzorcem według którego będą analizowane późniejsze odczyty. Wykonaną i zweryfikowaną strukturę przesyłamy następnie do odpowiednich czytników. Można wybrać, który czytnik będzie pracował z jakimi użytkownikami i jakie trasy będzie obsługiwał. Tak przygotowany System jest gotowy do pracy.


2. System pracy czytnika: kontrola wykonania tras

System ten pozwala bardzo szczegółowo kontrolować wykonane odczyty ponieważ są one porównywane ze wzorcem (strukturą) tras i punktów kontrolnych wprowadzonych przez nas do programu komputerowego. W zależności od ustawień w parametrach programu analizowany jest zakres godzin, kolejność punktów kontrolnych i ich obecność w odczytanej trasie.

Oto jak przebiega praca z czytnikiem pracującym w systemie kontroli wykonania tras (pomijam w tym miejscu fakt, że czytnik musi znajdować się w trybie roboczym, posiadać odpowiedni poziom naładowania akumulatorów, zawierać poprawnie przesłaną tablicę tras i użytkowników, posiadać aktualną datę i godzinę, zawierać wystarczającą ilość wolnej pamięci na przyszłe odczyty):
  • przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków, pracownik otrzymuje odpowiedni dla siebie czytnik (czyli taki, do którego dany użytkownik może się zalogować), włącza czytnik i zbliża do niego swój identyfikator użytkownika. To jest tzw. personalizacja czytnika czyli czynność, po której czytnik "wie" jaki użytkownik będzie wykonywał odczyty;


  • jeśli czynność personalizacji przebiegła prawidłowo (czytnik rozpoznał kartę danego użytkownika), pracownik zbliża włączony czytnik do identyfikatora trasy wskazując w ten sposób jakiej trasy punkty kontrolne czytnik będzie rejestrował;


  • to są dwie czynności jakie zawsze należy wykonać przed rozpoczęciem danej trasy. Teraz już pozostało tylko udać się w miejsce pełnienia obowiązków i potwierdzać swoją obecność w odpowiednich miejscach o odpowiednich godzinach zachowując kolejność obchodu zgodną z harmonogramem;


  • jeśli cała trasa przeznaczona jest wyłącznie dla jednego pracownika to po skończeniu danej trasy (odczytaniu wszystkich punktów kontrolnych zgodnie z harmonogramem) czytnik może przejąć inny pracownik, który wykonana wszystkie czynności przedstawione wyżej, czyli zaloguje się za pomocą swojego identyfikatora użytkownika i wybierze trasę po czym uda się w miejsce pełnienia obowiązków. Inaczej ma się sprawa gdy trasa jest podzielona na kilku pracowników pracujących w trybie zmianowym. W takim przypadku tylko pracownik pierwszej zmiany loguje się do czytnika i wybiera trasę a pracownicy kolejnych zmian tej samej trasy tylko się logują za pomocą swoich identyfikatorów użytkowników (ponieważ wykonywana trasa się nie zmienia, zmieniają się jedynie pracownicy);


  • dane zarejestrowane w czytniku przesyłamy do programu komputerowego gdzie są one analizowane (porównywane ze wzorcem uwzględniając ustawione parametry) i zapamiętywane. Nie ma konieczności codziennego pobierania odczytów z czytnika chyba, że mamy taki przymus. Czytnik zbiera odczyty z konkretnych dni i nie utraci odczytów z dni poprzednich jeśli ich nie odczytamy do programu komputerowego. Na dłuższą pracę bez konieczności przesłania danych do komputera pozwala stosunkowo duża pamięć zdarzeń czytnika wynosząca 8936 wpisów;


  • odczyty zgromadzone w programie możemy w łatwy sposób przenieść na papier lub zapisać w postaci pliku tekstowego.
3. System pracy czytnika: kontrola nadzoru obiektów

Za pomocą tego systemu mamy możliwość rejestracji zdarzeń, które nie mają z góry ustalonego harmonogramu. Są to np konwoje pieniężne, grupy interwencyjne, itp. Jeśli chodzi o program to dla czytnika pracującego w tym systemie istnieje oddzielna zakładka "Obiekty" zawierająca opcje do obsługi tego systemu pracy. Przygotowaną za pomocą tych opcji listę identyfikatorów obiektów przesyłamy wraz z identyfikatorami użytkowników do odpowiednich czytników.

Kilka słów jak działa czytnik w tym systemie pracy (odnośnie uwag - patrz wyżej):
  • pracownik loguje się do czytnika za pomocą swojego identyfikatora użytkownika;


  • kolejny krok zależy od przebiegu zdarzeń i np pracownik może otrzymać informację o zdarzeniu, udaje się tam, podejmuje czynności zgodne ze specyfiką zdarzenia oraz odczytuje punkt kontrolny znajdujący się w miejscu zdarzenia. Zarejestrowane w czytniku informacje będą wskazywały godzinę i miejsce wystąpienia zdarzenia;


  • podobnie jak w systemie kontroli wykonania tras wszystkie zgromadzone w czytniku informacje przesyłamy do programu komputerowego z tą jednak różnicą, że w tym systemie odczyty nie są poddawane analizie a jedynie identyfikowane i zapamiętywane do późniejszych wydruków, rozliczeń.
© Copyright 1992-2012 by PROTON

Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X